ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

คลิกอ่านรายละเอียด

ใบสมัคร คลิกอ่านรายละเอียด