ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565


คลิกอ่านรายละเอียด