ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

คลิกอ่านรายละเอียด