ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  

คลิกอ่านรายละเอียด