ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5 กลุ่ม จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565  

คลิกอ่านรายละเอียด