ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 กลุ่ม (41 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   

คลิกอ่านรายละเอียด