ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด 10x20 เมตร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คลิกอ่านรายละเอียด