photo91 24032024วันที่ 24 มีนาคม 2567  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

         นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ วัดคลองครุ (ปัฐวิกรณ์) เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี
        ผู้ช่วยเลขานุการเกษตรฯ คุณากร เปิดเผยว่า โครงการนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีประชากรสุนัขและแมวหลายชีวิต มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ง่าย จากสถิติเมื่อปี 2566 พบโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณ 15 ตัวในเขตหนองจอก และลาดกระบัง จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และขยายโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำเรื่อง “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” ในพื้นที่ที่มีโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น ปทุมธานี อุบลราชธานี สงขลา และชลบุรี เพื่อให้เกิดการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
       ทั้งนี้ รมช.ไชยา เล็งเห็นว่า การมีแอปพลิเคชันสำรวจประชากรสัตว์เป็นตัวช่วยดำเนินงานที่สำคัญ ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการวางแผนในการดำเนินงานด้านควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีนโยบายให้การพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับอาสาสมัครที่อยู่ภายใต้ MOU ระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการลงพื้นที่ภาคสนาม สำหรับเก็บข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งจะทำให้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น
       นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้อีกด้วย

ข่าว:https://www.moac.go.th/news-preview-461091792607?fbclid=IwAR3k7m6qeOoPEt8EAX-RmqZ33ST4JA5D0IZSIJEPMyvgo_2KWNxDtmdQlJ4_aem_AQch-ShdoyVkHkz1_EzwtMEDGJMoCbVqQi1QFwUBunalN0XT3-l8bYa4v20jF__natU