pic41 18032021เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่และการขออนุญาตนำเข้าไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ของบริษัท ซีพีเอฟ  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี