สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจป้องกันภัยจากโรคสัตว์ปีกในช่วงฤดูหนาว

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์