pic11 20052022เมื่อวันที่​ 20 พฤษภาคม​ 2565​ นาย​ประภาส​ ภิญโญ​ชีพ​ ปศุสัตว์​เขต​ 1 ได้มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโค พื้นที่ปศุสัตว์ที่ 1 โดยมีเจเาหน้าที่จากปศุสัตว์​จังหวัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์​ กรมส่งเสริมสหกรณ์​ กรมสรรพากร​ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์​ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต​ 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด​ลพบุรี และคณะผู้สังเกตการณ์​ เข้าร่วมตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่​ 1 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ในการสำรวจปริมาณน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วประเทศ​ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​ มีการบูรณาการ​ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน​ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลมาใช้บริหารจัดการปริมาณน้ำนมโคได้อย่างถูกต้อง​ ณ​ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่จั​งหวัดลพบุรี

1. บริษัท ราชาแดรี่ จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมโคกตูม
3. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด

ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบของจังหวัดลพบุรี ได้รวบรวมแล้ว จำนวน 14 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ