pic31 11112021เมื่อวันที่​ 11 พฤศจิกายน​ 2564​ ส่วน​ส่งเสริม​และ​พัฒนาการ​ปศุสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์​เขต​ 1  โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร​และสถาบันเกษตรกร​ดีเด่น ระดับเขต ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกร​ สถาบันเกษตรกร​​ดีเด่นของจังหวัดปทุมธานี​ เพื่อยกย่องประกาศ​เกียรติ​คุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชน​ทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่าง​  คณะกรรมการได้ดำเนินการออกตรวจประเมิน​ ตัวแทนเกษตรกรดีเด่น​ระดับจังหวัด นายดอกรัก​ สุคนที และสถาบันเกษตรกรดีเด่น​ระดับจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านลำลูกกา​ จังหวัดปทุมธานี