pic6 15112021เมื่อวันที่​ 15 พฤศจิกายน​ 2564​ ส่วน​ส่งเสริม​และ​พัฒนาการ​ปศุสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์​เขต​ 1  โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร​และสถาบันเกษตรกร​ดีเด่น ระดับเขต ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกร​ สถาบันเกษตรกร​​ดีเด่นของกรุงเทพมหานคร​ เพื่อยกย่องประกาศ​เกียรติ​คุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชน​ทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่าง​  คณะกรรมการได้ดำเนินการออกตรวจประเมิน​ ตัวแทนเกษตรกรดีเด่น​ระดับจังหวัด นายนวพัษน์  จิตต์สุทธิ​ผล​ และสถาบันเกษตรกรดีเด่น​ระดับจังหวัด กลุ่ม​วิสาหกิจ​ชุมชน​ไก่พื้นเมืองไทย​ 4.0  จังหวัดกรุงเทพมหานคร​