×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/stories/news2024/inspecting-cattle-in-the-cattle-buffalo-bank-project/110324
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news2024/inspecting-cattle-in-the-cattle-buffalo-bank-project/110324

photo4 11032024วันที่ 11 มีนาคม 2567 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าตรวจติดตาม ทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ร่วมกับเจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงกันทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต ผลจากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 พบว่าสัตว์ในทะเบียนเป็นโค จำนวน 138 ตัว และกระบือ จำนวน 18 ตัว รวมทั้งสิ้น 156 ตัว

 {gallery}stories/news2024/inspecting-cattle-in-the-cattle-buffalo-bank-project/110324{/gallery}